Online en off-line community bouwen

Waarom? Hoe? Wat?

Gaandeweg beginnen meer mensen het belang in te zien van wat heet ‘community’. In goed Vlaams zouden we dat ‘gemeenschap’ kunnen noemen, maar dat is nogal stijf. In wezen gaat het over het belang van het hele sociale veld waarin we werken. Essentieel daarin is dat de kwaliteit van de relaties tussen de mensen de kans verhoogt dat nieuwe ideeën en projecten ontstaan. En dat hebben we meer dan nodig om maatschappelijke verandering te brengen!

Uiteraard is zo’n gemeenschap van mensen, zoals teamleden, belangrijk om onze eigen blinde vlekken te ontdekken.

Ook het werkelijke leren gebeurt samen! Wij zijn expert in het ontwerpen en begeleiden van leeromgevingen, zowel online als in-persoon. Het ene gaat niet zonder het andere! Alle hoop stellen op een online leeromgeving zonder ook in levende lijve samen te komen, dat werkt nooit. Anderzijds, altijd mekaar fysiek moeten treffen is ook een helse opgave, het samenwerken en het samen leren online biedt dan uitkomst!

Cases & Inspiratie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Meer leren?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.